Aslı Vural eserlerinde kentleri, değişimi, dönüşümü, doğanın katledilişini ve bireyin tüm bu durum içerisindeki konumunu konu alıyor. Dönüşüm, caddeler, sokaklar, otoyollar, evler, apartmanlar, rezidanslar, işmerkezleri, yaşam merkezleri, arabalar, trafik, metro, üçüncü köprü ve kuzey ormanları... Her yönüyle şehir ve şehirde kıskaca alınış bireyi ve çevresindeki yaşamını inceliyor.

 

Panik atak ve reklam panoları, antidepresanlar ve diyetisyenler, solaryum, gym, yoga ve organik beslenme. İkili bir kayboluşu anlatıyor. Şehrin karmaşasının ortasında kalmış insanın sıkışmışlığı, kaosun bireyi içine çekişi ve hızla tükenişi. Aslı Vural "birey ve metropol" ilişkisinden yola çıkarak hazırladığı eserlerinde temel olarak güncel bir probleme parmak basıyor. Bütün şehirlerde hızla yükselen arı kovanlarını andıran binalar ve ufkumuzu kuşatan vinçler yani bireye sunulan yen bir yaşam biçimi. Yaşamımızın mimarı olduğunu iddia eden bu süreç hızla doğayı hızla ve umarsamazca tüketirken, doğa dostu "yeşil binalar" adı altında beton yığınları olarak yükseliyor. Doğanın varolan düzenine inat değişen çevre, kaybolan ormanlar ve ağaçların yerine yükselen gökdelenler yok edişi ve yeni düzeni simgeliyor. Bu açıdan bir bölünme, parçalanma ve ayrışma söz konusudur ve birey bu değişimin içinde kendisine yeni bir yer edinmeye çalışır. Artık genel geçer tüm kurallar yıkılacak ve dönüşüm beraberinde başka bir yaşam biçimini getirecektir. Bu yeni yaşam biçimine ayak uyduran bireyler ve karşılarında çevre bilinci olan, doğa dostu bir grup ve aralarındaki çatışma da eserlerin konusu. 2013 yılına damgasını vuran Gezi direnişi, üçüncü köprü projesi, Kanal İstanbul projesi, yapılacak yeni havaalanı ve elbetteki Kuzey Ormanları bu serginin temel sorunsalıdır.

 

Sanatçı eserlerinde mimari hatırlatmaları ve izlenimleri gerçek boyuta taşıyor. Bir bütünün parçası gibi görünen, başlangıcı ve sonu olmayan, uzamsal olarak sonsuza giden yüzeyler boya ile gerçeğe iz bırakıyor.. Doğanın dönüşümünden geriye kalan, kaos, karanlık ve şimdiki gerçek birbiri üztüne diziliyor. Sanatçı açısından şehirler; mutluluk, öfke, coşku, panik, korku ve kaosu temsil ediyor. Aynı zamanda metropol dinamik, heyecanlı, özgür ve yaratıcı. Tüm bunlar sanatçının eserlerinde soyut metropol siluetleri olarak yansıyor.

Was born in 1975, Ankara. Studied fine arts, architecture and cinema. Lives and works in İstanbul.

 

Aslı Vural’s works depict the modern life as it is reflected in the chaos of the city.

Streets, avenues, highways, houses, apartment buildings, residences, office buildings, malls, cars, traffic, underground… The city from all angles and the person imprisoned in the city and life around it.

 

The dichotomy of panic attack and commercial billboards, antidepressants and dieticians, solariums and gyms, yoga and organic food telling the story of a vanishing of the individual. The compression of the people by the hubbub of the city. The chaos pulling the individual in and then consuming her.

 

Vural’s latest series, takes the duality of the individual and the metropol as a starting point. Skyscrapers like beehives in all the cities and towers of construction cranes are the mark of a new lifestyle fed to the individual.

 

This process claiming to be the architect of our lives, consumes the nature while “nature-friendly green buildings” are erected at full speed. The ecology being deliberately destroyed, forests being devoured by the sprawling cities symbolizing the destruction and the new order of things. At its core this is a segmentation, fragmentation and decomposition, and the individual craves to aquire a place in this new paradigm. Now that all the rules are broken the disruption will bring a new lifestyle.

 

The artist removes architectural imprintings and impressions to a real level. Surfaces that look like parts of a whole, which extend to infinity traces their marks on the canvas with paint. The chaos, darkness and void leftover from the destruction of nature stack over each other as transparent layers. In the artist’s mind the cities represent happiness, anger, extacy, panic, horror and chaos. Although concurrently the metropol is dynamic, excited, free and creative. All these concepts are reflected in Vural’s works as silhouettes of the city she lives in.

SERGİLER

 

2016 Türker Art “Art Connection” İstanbul, Türkiye

2016 EBB Sergi Salonu “Yıkım”, Kişisel Sergi, Eskişehir, Türkiye

2016 Türker Art “Demolition”, Kişisel Sergi, İstanbul, Türkiye

2015 Galeri Ark ‘Last Stop’ , Kişisel Sergi, İstanbul, Türkiye

2014 Türker Art, “Metropolis”, Kişisel Sergi, İstanbul, Türkiye

2013 W.N. Gallery, ‘New Collectors’ Selection’, New York City, USA

2013 Türker Art, ‘Art Attack’, İstanbul, Türkiye

2013 Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi, ‘Kent’, Ankara, Türkiye

2013 Türker Art, ‘Lost City’ Kişisel Sergi, İstanbul, Türkiye

2013 Armaggan Art Gallery, 7/24’, İstanbul, Türkiye

2013 Türker Art, ‘Farklılıklar’, İstanbul, Türkiye

2012 Galeri Kent, ‘Disruption’, Kişisel Sergi, İstanbul, Türkiye

2011 311 Artworks, ‘Point Of View’ Kişisel Sergi, İstanbul, Türkiye

2010 Balat K.E. ’Sky Is The Limit’ Kişisel Sergi, İstanbul, Türkiye

©Aslı Vural